uvod v svetovni splet
1. letnik VS
FERI
UM
Vaje Print

Študent mora vsako vajo opraviti s pozitivno oceno, kar pomeni da mora zbrati več kot 50% točk pri posamezni vaji.

Študentje morajo naloge oddati preko sistema SUPZ v roku določenemu za posamezno vajo. Po potrebi bodo študentje morali posamezne vaje dodatno zagovarjati v terminih vaj.

Pri sumu prepisovanja oziroma kopiranja kode za posamezno vajo bodo vsi vključeni študentje za to vajo dobili 0 točk.

Študent lahko zamudi največ 2 roka za oddajo posamezen vaje, kjer se zamujanje oddaje kaznuje z 20% odbitka od dosežene ocene.