uvod v svetovni splet
1. letnik VS
FERI
UM
Vaja 5 (CMS, projekti, seminarske) Print

Študentje 2. letnika R-IT, ki sodelujejo v projektih:

 

Na vajah bomo formirali mikro skupine, ki si bodo morale izbrati enega izmed CMS-jev, ki ga bodo nadgradili za potrebe projekta.

Predlagam vam naslednje CMS-je:

Drupal (php+mysql) (splošno, namestitev, razvoj dodatkov)

Joomla (php+mysql) (splošno, namestitev, razvoj dodatkov)

dotnetnuke (asp.net + ms sql) (splošno, namestitev, razvoj dodatkov)

 

Ob izbiri CMS-ja, preglejte povezave in se spoznajte z delovanjem CMS-ja.

Vsaka mikroskupina bo imela skupne naslednje naloge, ki bodo morale biti realizirane do zaključka projekta.

Vsak CMS je potrebno opremiti z registracijo uporabnikov, ter prijavo. Omogočiti je potrebno vključevanje prijave iz okolja Facebook (Facebook Graph Api Prijava).

Vsak CMS mora omogočati deljene vsebin med prijavljenimi uporabniki ter omogočati upravljanje z nivojem zasebnosti (koliko informacij o sebi posamezen uporabnik deli z ostalimi uporabniki). Upeljite relacije med uporabniki (prijatelj, znanec, sodelavec, sošolec, itd...).

Vsak študent mikroskupine bo imel lastno nalogo, določeno na vajah, ki jo bo moral vključiti v skupni projekt. To bo potrebno izdelati kot vtičnik za CMS. Seznam možnih nalog je podan na koncu besedila vaje.

 

Naloga mikroskupine bo prav tako integracija ostalega dela pri ostalih predmetih v svoj izdelek.

 

1. naloga mikroskupine je, da si izbere okolje v katerem bo izdelovala CMS, ga preuči, ter izvede fazo načrtovanja nadgradnje za potrebe socialnega mreženja (registracija, prijava, dodajanje povezave med dvema uporabnikoma, razširitev uporabniškega profila, integracija zunanjih socialnih mrež).

Potrebno je zasnovati uporabniške vmesnike za posamezne komponente ter podatkovni model.

Uporabniški vmesniki se naj zasnujejo kot html dokumenti, ki naj nakazujejo kako bo zgledal vmesnik in kakšni bodo scenariji uporabe.

Podatkovni model naj vsebuje ER diagram, z opisi tabel in stolpcev.

Vsak član mikroskupine mora enako storiti za svojo lastno nalogo.

Vsak študent mora oddati skupno zasnovo celotne mikroskupine, katere član je, ter lastno zasnovo.

 

Povezava za prijavo v skupine

Študentje, ki se ne bodo prijavili v skupino do petka 25. 3. 2011, bodo v skupine razvrščeni samodejno!


 

Študentje, ki so predmet izbrali kot izbirni predmet:

 

Študentje boste na vajah dobili dodeljeno seminarsko nalogo.

Za uspešno opravljeno seminarsko nalogo je potrebno izdelati samostojno aplikacijo po enakih specifikacijah kot so podane za posamezen vtičnik. To pomeni da je potrebno izdelati avtentikacijo uporabnikov, realizirati lastno bazo, vsaka aplikacija pa je več uporabniška (pomeni da lahko več uporabnikov koristi storitve aplikacije, kot npr, vsak uporabnik aplikacije Galerija slik ima svojo galerijo slik s svojimi albumi)

Prijavo v vaše naloge lahko realizirate s pomočjo Facebook Apija.

Glede na vašo nalogo, lahko vsebino aplikacije smiselno povežete z zunanjo socialno mrežo.


Seminarsko nalogo si izberete na tukaj.

 

Vaša prva naloga je, da zasnujete uporabniške vmesnike za posamezne komponente ter podatkovni model.

Uporabniški vmesniki se naj zasnujejo kot html dokumenti, ki naj nakazujejo kako bo zgledal vmesnik in kakšni bodo scenariji uporabe.

Podatkovni model naj vsebuje ER diagram, z opisi tabel in stolpcev.

 

 

ROK ZA ODDAJO ZASNOV JE 8. 4. 2011

ZADNJI ROK ZA SPREMINANJE ČLANOV MIKROSKUPIN JE 31. 3. 2011

 

Seznam individualnih nalog (za seminarske in samostojno delo v mikroskupini)