uvod v svetovni splet
1. letnik VS
FERI
UM
Vaja 4 (asp.net) Print


Rok za oddajo naloge je 8.4.2014 ob 23.55!

Oddati je potrebno vso asp.net kodo ter vsebino podatkovne baze z strukturo tabel (dump)


V tehnologiji asp.net izdelajte spletno stran za opisovanje obiskanih mest oziroma krajev.

Za podatkovno bazo lahko uporabite mysql strežnik ali ms sql server.

 

Uporabnik lahko brez prijave opiše mesto oz. kraj, ki ga je obiskal. Pri opisu mora podati podatke o imenu kraja, državi v kateri se kraj nahaja, opis obiska in kraja, datum obiska ter čas trajanja obiska. Uporabnik naj doda tudi oceno kraja za posamezne kategorije (Znamenitosti, Hrana, Klima, Športne aktivnosti, Kultura, Zabava, Cene), po oddani oceni pa naj se izračuna tudi skupna ocena za kraj. Ko uporabnik doda opis, dobi 32 mestno geslo, s katerim bo lahko urejal naveden opis. Vsak oddan opis naj generira unikatno geslo, ki ga je potrebno hraniti, hranite pa tudi informacijo o tem, kdaj je bil opis oddan. Tvorite ustrezen podatkovni model v vaši izbrani podatkovni bazi.

 

Uporabniki lahko preglejujejo opisane kraje, kjer prikaz opisov izdelajte tako, da mora uporabnik najprej izbrati državo (na voljo naj ima samo tiste države, za katere obstaja opis kraja v njej), pri čemer pri posamezni državi izpisujte, koliko krajev je opisanih v njej. Ko izbere državo pa uporabnik dobi seznam vseh opisanih krajev v tej državi. Prikazujte naziv kraja ter povprečno skupno oceno vseh opisov tega kraja. Ko uporabnik izbere kraj dobi seznam vseh opisov tega kraja, ki je sortiran po datumu obiska padajoče. V seznamu izpisujte prvih 150 znakov opisa ter ocene po kategorijah. Uporabik lahko nato pregleda posamezen opis kraja, kjer mu zraven vseh vnesenih podatkov izpišite še trenutno vreme v izbranem kraju (če bo takšen podatek obstajal).

Za informacije o trenutnem vremeu poiščite spletno storitev, pisano po specifikaciji wsdl. (kot je npr. ta)

 

Za izgled strani uporabite Master page, ki naj ima na vrhu meni, ki omogoča izbiro države, za katero se naj prikazujejo opisani kraji, ter možnost dodajanja novega opisa in možnost urejanja opisov. V predlogi izdelajte tudi glavo in nogo.

Pri urejanju opisa mora uporabnik vnesti 32 mestno kodo, na podlagi katere pridobi pravice in možnost urejanja posameznega opisa.

Preverjanje kode realizirajte z lastno spletno storitvijo, ki naj kod vhod prejme 32 mestno kodo, ter vrne pa podatke o opisu kraja, če takšna koda obstaja. 

Uporabnik lahko nato popravi podatke in jih shrani.

 

Pri vnosu podatkov uporabite ustrezne validatorje, za pravilen vnos. (Vsi podatki so obvezni, oblika datuma naj bo določena, opis naj bo dolg vsaj 200 znakov).

 

Kraje in države lahko uporabnik prosto vnaša, izbirni seznami za prikaz naj se nato tvorijo glede na vstavljene podatke.

 

Vse navedeno morate implementirati za oceno 6.


Za višjo oceno implementirajte še naslednje funkcionalnosti:
 

ocena 7:

vse za 6 +

Omogočite komentiranje in ocenjevanje opisov.

ocena 8:

vse za 7 +

V glavi strani (predloga) omogočite iskanje po krajih. Omogočite sortiranje izpisa opisov posameznega kraja po datumu obiska ali po skupni oceni.

ocena 9:

vse za 8 +

Komentiranje in ocenjevanje opisov implementirajte s pomočjo ajax-a (lahko uporabite lastno implementacijo ali UpdatePanel kontrolo)

ocena 10:

 vse za 9 +

Omogočite dodajanje slik k opisom. Ena slika naj bo privzeta in naj se prikazuje pri izpisu seznama opisov za posamezen kraj. Ostale slike naj bodo prikazane pri pregledu posameznega opisa.